Homepage > Akce > Expozice Historie a současnost města
20.listopadu 2017

Expozice Historie a současnost města

V prostorách Regionálního centra na Masarykově náměstí, kde byla roku 1609 první hodonínská radnice se návštěvník seznámí s historií Hodonína. Celá historie je rozdělena na několika panelech a ve vitrínách jsou vystaveny exponáty.

Město na řece Moravě – první zmínky i Hodonínu – hrad, později přestavěný na zámek, Rybáře i Staré město (později židovské ghetto). Zmínky o postupné, rozšiřování města s dobovými kresbami jsou doplněny plánem města.

Hodonín Brána do Markrabství Moravského i křižovatka významných cest – zmínka 
o Jantarové a České stezce. Hodonín je zmiňován jako hrad s osadou, písemně doloženy 1169. Postupně se návštěvník dozvídá o názvu města a městských právech. Dokumenty ve vitrínách dokazují potvrzení privilegií udělených městu královnou Konstancií v roce 1228. V expozici je též k vidění vývoj znaku města, pečetě a znakové privilegium z roku 1908.

Město královské – informace o přestavbě vodního hradu na zámek, jeho majitelích 
a přestavbách v průběhu staletí. Významné královské návštěvy v Hodoníně – např. Karel IV. 1372, 1404 Zikmund Lucemburský….

Město poddanské – tato část zahrnuje události kolem majetku panství, zástavě města různým panovníkům v období válek a povstání od r. 1500 až do r. 1750.

Město císařské – zadlužené město hrabětem Josefem Ctiborem de Steny Mihály vykupuje 25. července 1762 císař František I. Hodonín přestává být feudálním městem a je jako císařský statek veden centrálně Vídní. Hodonín je soudním a politickým střediskem vesnic panství Hodonín s obecním soudem a četnickou stanicí. Dále se zde dovídáme jaký byl další rozvoj průmyslu, školství a spolkové činnosti.

Hodonín město jarmarků, trhů. Ukázka dobového oblečení trhovců.

Město průmyslové – největší rozvoj města spojený s průjezdem vlaku „Severní Ferdinandovy dráhy r. 1841. Ve městě podniky jako – tabáková továrna, Slovenské akciové cihelny, strojírna a slévárna Karla Kudrny a další.

Město moderní – rozvoj města po 2. Světové válce, obnova válkou poničeného města, nová sídliště. Rozvoj kultury ve městě – zařízení, instituce.